Zarządzanie wizualne

Zarządzanie wizualne ma za zadanie pokazanie w możliwie krótkim czasie informacji dotyczących danego obszaru. Zarządzanie wizualne można nazwać „dobrze / źle na pierwszy rzut oka”. To widzenie problemów, marnotrawstwa, ale również efektów działań optymalizujących.

 

Cel zarządzania wizualnego to identyfikacja statusu ustalonych procesów oraz problemów w celu umożliwiania jak najszybszej reakcji na nie.

 

Narzędziem zarządzania wizualnego są tablice z wskaźnikami. Tablica prezentuje aktualne wartości wskaźników:

 • Czy cel nie został osiągnięty – ile brakuje do osiągnięcia celu? Jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć cel?
 • Czy cel został osiągnięty – Jakie działania należy podjąć, aby utrzymać obecny status?

Tablice powinny być w miejscu łatwo dostępnym i widocznym dla wszystkich oraz umożlwiającym omówienie wyników. Tworząc je należy pamiętać o umożliwieniu ręcznego nanoszenia wyników.

 

Zarządzanie wizualne jest częścią metody 5S: oznaczanie miejsc przechowywania, pól odkładczych itp. to właściwie jest zarządzanie wizualne. Na pierwszy rzut oka widać, czy dane narzędzie jest w odpowiednim miejscu, czy paleta z materiałami znajduje się na stanowisku i od razu widać niezgodności.

 

Jakie rozwiązania można wykorzystać w zarządzaniu wizualnym?

 • Tablice kompetencyjne
 • Tablice planistyczne
 • Tablice harmonogramowania (produkcji, prac projektowych)
 • Tablice informacyjne
 • Ekrany, monitory
 • Wykresy, tabele, wskaźniki
 • Instrukcje, layouty
 • Standardy
 • Określanie kolorami

 

Korzyści z zarządzania wizualnego:

 • Współdzielenie informacji
 • Wsparcie eliminacji marnotrawstwa
 • Ułatwienie ciągłego doskonalenia
 • Umożliwienie szybkich napraw, korekt
 • Promowanie prewencji, a nie akcji naprawczych
 • Prezentacja i utrzymanie osiągniętych wyników
 • Ułatwia rozpoznanie problemów
 • Pozwala na wymianę doświadczeń
 • Komunikuje standardy pracy

Poniżej przykład zarządzania wizualnego spoza hali produkcyjnej.

IMAG0641

Lampki umieszczone przy poszczególnych miejscach parkingowych w galerii handlowej ułatwiają znalezienie wolnego miejsca do zaparkowania. Świecą one kolorem zielonym, gdy miejsce jest wolne, a czerwonym gdy zajęte. Nie ma konieczności przejazdu każdą alejka po kolei – od razu na początku widać, czy znajdziemy tu miejsce do pozostawienia samochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *