Wykres Ishikawy – tok postępowania

Aby stworzyć wykres Ishikawy należy przeprowadzić następujące kroki:

 1. Opisanie problemu (skutku) oraz narysowanie głównej osi.
 2. Naszkicowanie osi szkieletu oraz ich nazwanie za pomocą czynników mających wpływ. Występują różne modele np.:
  • 4M, czyli człowiek (man), maszyna (machine), materiał (material), metoda (method)
  • 4M+E, dodający do 4M środowisko / otoczenie (environment)
  • 5M+E, dodający do 4M+E kategorię zarządzanie (management)
  • 6M+E, dodający do 5M+E kategorię pomiar (measurment).
 3. Przeprowadzenie burzy mózgów na temat przyczyn problemu. Ważne jest, aby w zespole uczestniczyły osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę oraz są dociekliwe..
 4. Przyporządkowanie powstałych w czasie burzy mózgów przyczyn do ustalonych kategorii (materiał, maszyna itp.).
 5. Rozwinięcie wskazywanych przyczyn problemów.
 6. Kontrola, czy jakieś istotne czynniki nie zostały pominięte.
 7. Ustalenie czynników, które najsilniej wpływają na problem.
 8. Przekazanie uczestnikom treści wykresu, aby poznali i zrozumieli kluczowe problemy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *