Wskaźniki

W celu śledzenia postępów w eliminacji MUDA lub zobrazowania korzyści płynących z wdrożenia poszczególnych narzędzi ważne jest wprowadzenie wskaźników (KPI – Key Performance Indicators). To za ich pomocą ustala się cele, sprawdza stopień ich realizacji oraz aktywnie wprowadza zmiany, aby cel został osiągnięty.

 

Wskaźniki to nic innego jak opisywanie rzeczywistości liczbami. W jednoznaczny sposób określają wartość zmiany. Brak niepewności lub indywidualnych interpretacji w stylu „mało”, „dużo”, „mniej”, „więcej” itp. Dla jednej osoby „dużo” będzie określało np. 10 jednostek, a dla innej dopiero 100. Wskaźniki w jasny sposób pokazują zmiany.

 

Wskaźniki powinny być skorelowane z celami strategicznymi przedsiębiorstwa. Daje to wtedy większą szanse na ich codzienne stosowanie oraz wzmaga zwrócenie na nie uwagi przez pracowników każdego szczebla organizacji.

 

Powinny być widoczne dla wszystkich pracowników. Najlepiej stworzyć tablicę z ich wykresami. Przy tej tablicy powinny się odbywać spotkania poświęcone realizacji celom postawionym za pomocą wskaźników. Nie ma sensu obliczać wskaźniki tylko dla samego dobrego samopoczucia, że się je liczy. Wskaźniki powinny być istotnym narzędziem osiągania celów przedsiębiorstwa i nie powinny być chowane w szufladach, segregatorach itp.

 

Należy dobrać wskaźniki, które będą dostosowane dla danego przedsiębiorstwa. Nie zawsze dobre jest wprowadzanie na siłę wskaźników z literatury. Istotne jest, żeby nie tracić dużo czasu na ustalanie skomplikowanych sposobów liczenia.  Nie ważniejsze jest jaką wartość ma wskaźnik na początku, najważniejsze jest to żeby w określonych okresach wskaźnik przybliżał się do określonego celu.

 

Przykłady wskaźników:

 • Produkcja:
 • Jakość
 • Terminowość
 • Wyniki audytu 5s
 • Wydajność
 • Wartość materiałów utrzymywanych w magazynie
 • Wartość materiałów w toku
 • Ilość reklamacji
 • Absencja pracowników
 • Wypadkowość (ilość wypadków lub sytuacji potencjalnie wypadkowych w określonym horyzoncie czasowym)
 • OEE (Całkowita efektywność sprzętu)

 

Biuro, administracja:

 • Czas obsługi klienta
 • Czas wprowadzania danych
 • Czas wyszukiwania danych
 • Ilość reklamacji
 • Czas podejmowania decyzji
 • Absencja pracowników

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *