Jak wykryć marnotrawstwo?

Lean Management wyróżnia siedem typów marnotrawstwa: zbędny ruch, nadprodukcja, magazynowanie, zbędny transport, braki / poprawki, zbędne przetwarzanie oraz czekanie. Istotne jest by marnotrawstwo te, czyli czynności niedodające wartości eliminować lub przynajmniej minimalizować. Rodzi się więc pytanie: jak je znaleźć w procesie?

 

Podstawową metodą na wykrywanie MUDA w procesach są tzw MUDA walk, czyli wyjścia na miejsce dziania się procesu i jego obserwacja pod kątem występowanie poszczególnych typów marnotrawstwa. Oczywiście niezbędne do wykrycia będą również rozmowy z pracownikami, którzy biorą udział w procesie cały czas, cały czas są „na miejscu akcji”. To oni najlepiej wiedzą co się dzieje, jak rzeczywiście wykonywane są operacje i czynności, z jakimi problemami muszą się najczęściej zmagać. W doskonaleniu procesów to właśnie pracownicy są najlepszym i najważniejszym źródłem informacji.

 

Narzędziem, które pomaga uchwycić MUDA w procesie jest mapowanie strumienia wartości (VSM – Visual Stream Mapping). Narzędzie to wymaga również wyjścia do miejsca akcji, co pozwala zaobserwować operacje i czynności tam występujące. Często właśnie przy mapowaniu wychodzą jakiego z jakiego typu marnotrawstwa występują w procesie.

Zasady Lean Management – mapowanie procesów

Drugą zasadą Lean Management jest mapowanie procesów od zaopatrzenia w surowce do klienta końcowego. Należy przeprowadzić mapowanie strumienia wartości (VSM – Value-Stream Mapping). Mapowanie strumienia wartości oznacza narysowanie prostego diagramu, na którym są etapy  wchodzące w skład przepływu materiałów i informacji potrzebnych do wytworzenia wyrobu i dostarczenia go do klienta.

Posiadanie wiedzy o aktualnej sytuacji w procesie jest niezbędne do tego aby – zgodnie z pierwszą zasadą Lean Management – wiedzieć, które operacje są ważne dla klienta, ile one trwają oraz ile trwa całkowite wyprodukowanie danego towaru. Wyróżnia się mapy stanu obecnego (aktualna sytuacja w procesie) oraz mapy stanu przyszłego (zmieniona mapa stanu obecnego z zaznaczonymi pomysłami na poprawę sytuacji – naniesione są na niej możliwości implementacji poszczególnych narzędzi Lean Management w konkretnych miejscach procesu). Na podstawie tych informacji można przeprowadzać projekty poprawy: usprawniania niezbędnych czynności i eliminowania lub minimalizowania zbędnych.