Marnotrawstwo czyli MUDA

Marnotrawstwo to czynności niedodające wartości dla produktu. Twórca Toyota Production System – Taiichi Ohno dokonał poniższej klasyfikacji głównych rodzajów MUDA:

  1. Czekanie
  2. Nadprodukcja
  3. Zbędne przetwarzanie
  4. Zbędny ruch
  5. Braki, poprawki
  6. Magazynowanie
  7. Zbędny transport

 

Występowanie powyższych strat w procesie uzależnione jest od specyfiki produkcji. W jednych przedsiębiorstwach można zauważyć każdy rodzaj, w innych jedynie pojedyncze rodzaje.

Skąd pochodzi nazwa Lean Management?

 Management to technika zarządzania przedsiębiorstwem. Po raz pierwszy nazwy tej użyli autorzy książki „Maszyna, która zmieniła świat” – James P. Womack, Daniel T. Jones i Daniel Roos. Wydana w 1991 roku książka opisywała i porównywała pod kątem  poniesionych nakładów oraz osiągniętych wyników  działalność przedsiębiorstw amerykańskich, japońskich i europejskich. Według badań autorów najbardziej efektywnym systemem produkcji może poszczycić się japońska firma Toyota. Jej system produkcyjny nazwali Lean Manufacturing (tłumacząc dosłownie: szczupłe wytwarzanie). Dlatego też jest to powód łączenia nazwy tego przedsiębiorstwa motoryzacyjnego z Lean Management.

Wspomniana przez autorów „szczupłość” ściśle wiąże się z zasadami, jakimi kieruje się System Produkcyjny Toyoty. Zasady te opiszę w jednym z najbliższych wpisów.  Szczupłość najczęściej jest definiowana poprzez eliminację czynności, za które klient nie chce płacić. Eliminację tą wspomagają narzędzia, które oferuje Lean Management.

Co to jest Lean Management?

Lean Management jest to jedna  z technik zarządzania przedsiębiorstwem. Zalążków Lean Management można dopatrzeć się w działaniach Henrego Forda. Ford rozpoczynając produkcję słynnego modelu T wiedział, że wykorzystanie linii produkcyjnej znacznie przyspieszy wytwarzanie samochodów Jego słynne powiedzenie, że „każdy klient może mieć samochód pomalowany na dowolny kolor o ile będzie to kolor czarny” wyraźnie wskazuje, że zdecydował się na produkcję auta w jednym standardzie. Wiedział, że usprawni to produkcję i dzięki temu będzie w stanie zaproponować klientom niższe ceny.

Lean Management dla większości osób łączy się z firmy Toyota. Właśnie w tej japońskiej firmie motoryzacyjnej rozpoczęto działania, które doprowadziły do powstania specyficznego systemu produkcji – System Produkcyjny Toyoty (Toyota Production System). Zasady, na których opiera się idea Lean Management powstały wywodzą się z tej firmy.

Od początku ideą Lean Management było specyficzne podejście do procesów produkcyjnych, jednakże zasady te można stosować (i stosuje się z powodzeniem) również w innych miejscach. Procesy usługowe, biurowe, administracyjne to są również idealne miejsca do poprawiania i osiągania lepszych wyników.