Rodzaje strat – Braki, poprawki

Ostatnim rodzajem strat wyróżnionym przez Taiichi Ohno są braki, poprawki.

 

Definicja – naprawy lub naprawy produktu lub usługi do spełnienia wymagań klienta jak również odpadów, złomu wynikająca z materiałów uważa się za nie-do naprawy lub nie do naprawienia

 

Charakterystyka

 • złożone przepływy materiałowe
 • nadmiar zapasów wyrobów gotowych
 • duża ilość zwrotów i reklamacji od klientów
 • wysokie wskaźniki odpadów
 • wątpliwa jakość
 • zła organizacja

 

Przyczyny

 • nadmierna zmienność
 • niedostateczne wyposażenie stanowisk (brak narzędzi)
 • złe procesy
 • niewystarczające szkolenia
 • zły układ stanowisk (szkody transportowe)

 

Przykład:

Konieczność ponownego malowania elementów wskutek uszkodzeń w trakcie transportu między stanowiskami

Rodzaje strat – zbędny ruch

Szóstym rodzajem marnotrawstwa sklasyfikowanym przez Taiichi Ohno jest zbędny ruch.

 

Zbędny ruch to każdy ruch osób, który nie przyczynia się do wzrostu wartości dodanej produktu lub usługi.

 

Charakterystyka

 • nadmiar sprzętu na stanowisku
 • niepotrzebnie skomplikowane procedury
 • nadmierne gromadzenie narzędzi
 • rozproszone materiałów, narzędzi

 

Przyczyny:

 • źle zaplanowany rozkład stanowisk
 • brak kontroli wizualnej
 • słaba dokumentacja procesu
 • zła organizacja miejsca pracy

 

Przykład:

Potrzeba chodzenia operatorów w poszukiwaniu narzędzi, materiałów, informacji, które są niezbędne do wykonania powierzonej im czynności

Rodzaje strat – Magazynowanie

Piątym  rodzajem strat wyróżnionych przez Taiichi Ohno jest magazynowanie.

 

Magazynowanie to utrzymywanie dużych stanów magazynowych materiałów, produkcji w toku i wyrobów gotowych

 

Charakterystyka:

 • niezbędne dodatkowe środki transportu materiałów (pracownicy, narzędzia, regały itp.)
 • duża ilość materiałów, produkcji w toku i wyrobów gotowych
 • dodatkowa przestrzeń magazynowa
 • zatory w przechowywaniu, które zmuszają działać wg LIFO zamiast FIFO

 

Przyczyny:

 • niedokładne systemy prognozowania
 • zła organizacja procesu
 • zła współpraca z dostawcami
 • lokalna optymalizacja
 • błędne planowanie zapotrzebowania materiałów
 • brak zbalansowania procesów

 

Przykład:

Duże zakupy surowców, które muszą być przechowywane, a które nie są w tej chwili potrzebne produkcji

Rodzaje strat – zbędne przetwarzanie

Następnym rodzajem strat wyróżnionym przez Taiichi Ohno to zbędne przetwarzanie.

 

Zbędne przetwarzanie to zbędny wysiłek (produkcja, komunikacja), który nie dodaje wartości do produktu lub usługi

Charakterystyka:

 • nieograniczone produkty / procesy udoskonalane
 • „szum informacyjny”
 • wąskie gardła procesu
 • duża ilość potrzebnych opinii i aprobat
 • niejasne specyfikacje klienta

 

Przyczyny:

 • podejmowania decyzji na nieodpowiednich poziomach
 • nieefektywne procedury
 • braku specyfikacji od klienta
 • słaba kontrola wykonywania w przypadku wielu konfiguracji produktów
 • fałszywe normy jakości

 

Przykład :

Czas spędzony na wytworzeniu cechy produktu, która jest nieistotna dla klienta i za którą klient nie zechce zapłacić

Rodzaje strat – zbędny transport

Kolejnym rodzajem strat wyróżnionym przez Taiichi Ohno to zbędny transport.

 

Zbędny transport tokażdy ruch materiału, który nie wspiera bezpośrednio produkcji

 

Charakterystyka:

 • kompleksowe zarządzanie zapasami
 • trudne i niedokładne dane inwentaryzacji
 • nadmiar zapasów materiałów
 • nadmierne środki transportu
 • duża ilość uszkodzeń materiałów i wyrobów w czasie transportu
 • wiele różnych miejsc składowania materiałów

 

Przyczyny:

 • niewłaściwy układ obiektu
 • duże bufory
 • skomplikowany proces produkcji
 • zakupy w dużych partiach
 • złe planowanie produkcji
 • zła organizacja miejsca pracy

 

Przykład :

Konieczność transportu na pola odkładcze zaplanowane na drugim końcu hali produkcyjnej

Rodzaje strat – czekanie

Drugi rodzaj marnotrawstwa sklasyfikowany przez Taiichi Ohno to czekanie.

 

Czekanie to czas bezczynności, który występuje z powodu różnych zdarzeń (awarii sprzętu, braku materiałów, narzędzi, informacji).

 

Charakterystyka:

 • operatorzy czekają na sprzęt
 • brak troski operatorów nad urządzaniami którymi pracują, co doprowadza do awarii
 • wąskie gardła produkcyjne
 • produkcja czeka na operatorów
 • nieplanowane przestoje sprzętu

 

Przyczyny:

 • niespójne metody pracy
 • brak odpowiedniego sprzętu / materiałów
 • długie czasy przezbrajania
 • niski wydajność ludzi / maszyn
 • zła konserwacja sprzętu
 • wąskie gardło produkcji
 • monopol na umiejętności

 

Przykład:

Operator nie może wykonywać pracy z powodu braku informacji o zleceniu i musi czekać na potrzebne informacje od brygadzisty lub kierownika.

Rodzaje strat – Nadprodukcja

Taiichi Ohno dokonał klasyfikacji głównych rodzajów marnotrawstwa. Pierwszym z nich jest nadprodukcja.

 

Nadprodukcja oznacza produkowanie więcej niż potrzeba, szybciej niż potrzeba lub zanim jest potrzebne

 

Charakterystyka:

 • przetwarzania wsadowego
 • wytwarzanie na zapas
 • nadmiar sprzętu
 • nadmiar mocy / inwestycji
 • nadmiar wyrzuconych elementów z powodu przedawnienia
 • nadmiar elementów na regałach
 • nadmiar siły roboczej
 • duże partie
 • duże zapasy w toku i wyrobów gotowych zapasów
 • niezrównoważony przepływ materiału

 

Przyczyny

 • automatyzacja w niewłaściwych miejscach
 • praktykowana rachunkowość kosztowa
 • niezdolne procesy
 • nagrody za wydajność
 • brak komunikacji
 • długie czasy przezbrajania
 • lokalna optymalizacja procesów
 • niskie czasy dostępności
 • złe planowanie

 

Przykład:

Jednostki, które zostały wyprodukowane bez przewidywania przyszłego popytu często są złomowane z powodu zmiany konfiguracji