Analiza Pareto na przykładzie reklamacji malowanych elementów

Poniżej przedstawiam analizę Pareto na przykładzie wybranego problemu.

Problemem to duża ilość reklamacji malowanych elementów.

Zdiagnozowane przyczyny:

 • Załamania i zgrubienia (54 reklamacji)
 • Rysy (36 reklamacji)
 • Zanieczyszczenia w farbie (94 reklamacje)
 • Zmatowienia (29 reklamacji)
 • Wyschnięty lakier (21 reklamacji)
 • Inne (5 reklamacji)

Tabela pomocnicza

przyklad_pareto_tabela

Wykres

przyklad_pareto_wykres

Wnioski:

Prawie 80% reklamacji powodowane jest z trzech powodów: zanieczyszczeń w farbie, załamań i zgrubień oraz rys.Tymi przyczynami należy zająć się w pierwszej kolejności, a ich usunięcie spowoduje znaczną poprawę jakości malowanych wyrobów.

 

Zasada Pareto – tok postępowania

W toku przeprowadzania analizy można wyróżnić następujące etapy:

 1. Wyszczególnienie rodzajów przyczyn określonego stanu lub zdarzenia
 2. Sporządzenie tabeli z listą wszystkich przyczyn analizowanego problemu
 3. Obliczenie udziału procentowego poszczególnych przyczyn w całości
 4. Uporządkowanie tabeli według wielkości udziału
 5. Sporządzenie wykresu słupkowego
 6. Obliczenie procentu skumulowanego
 7. Przedstawienie procentu skumulowanego za pomocą linii
 8. Dokonanie analizy według zasady Pareto

 

Przykład tabeli pomocniczej:

tok_postepowania_pareto_tabela

 

Wykres Analizy Pareto

tok_postepowania_pareto_wykres

 

Zasada Pareto

Zasada Pareto (zasada 80/20) opisuje wiele zjawisk, w których 20% obiektów powoduje 80% zjawisk.

Można zauważyć, że mniejsza część obiektów powoduje większą część zjawisk. Włoski uczony Vilfredo  Pareto, zauważył proporcję, że 80% dóbr znajduje się w rękach zaledwie 20% społeczeństwa. Należy dodać, że nie zawsze proporcja 80/20 jest spełniona. Czasami jest to 75/25, 90/10 czy jakakolwiek inna proporcja.

 

Odzwierciedlenie tej zasady można zauważyć w ekonomii. Przykłady:

 • 20% klientów daje firmie 80% przychodów
 • 20% produktów firmy daje jej 80% zysków
 • 20% zadań pracowników wykorzystuje ich 80% czasu

 

Jak zasada Pareto odnosi się do Lean?

 

Pamiętając o niej należy rozpatrywać przyczyny problemów. Zgodnie z tą zasadą 20% przyczyn powoduje 80% problemów. Należy poprzez analizę wskazać te przyczyny i usunąć je.