Rodzaje strat – Nadprodukcja

Taiichi Ohno dokonał klasyfikacji głównych rodzajów marnotrawstwa. Pierwszym z nich jest nadprodukcja.

 

Nadprodukcja oznacza produkowanie więcej niż potrzeba, szybciej niż potrzeba lub zanim jest potrzebne

 

Charakterystyka:

 • przetwarzania wsadowego
 • wytwarzanie na zapas
 • nadmiar sprzętu
 • nadmiar mocy / inwestycji
 • nadmiar wyrzuconych elementów z powodu przedawnienia
 • nadmiar elementów na regałach
 • nadmiar siły roboczej
 • duże partie
 • duże zapasy w toku i wyrobów gotowych zapasów
 • niezrównoważony przepływ materiału

 

Przyczyny

 • automatyzacja w niewłaściwych miejscach
 • praktykowana rachunkowość kosztowa
 • niezdolne procesy
 • nagrody za wydajność
 • brak komunikacji
 • długie czasy przezbrajania
 • lokalna optymalizacja procesów
 • niskie czasy dostępności
 • złe planowanie

 

Przykład:

Jednostki, które zostały wyprodukowane bez przewidywania przyszłego popytu często są złomowane z powodu zmiany konfiguracji

Pierwsza zasada Lean Management – określenie wartości

Pierwszą zasadą Lean Management jest określenie wartości. Istotny jest w tym przypadku punkt widzenia, czy dana operacja jest wartościowa określa to klient. Należy patrzeć oczami klienta na każdą operację w trakcie procesu powstawania produktu i zastanowić się czy jest ona istotna z punktu widzenia klienta, czyli czy każda następna operacja zwiększa wartość produktu. Mówiąc inaczej czy za każdą operację klient chce zapłacić.

Są czynności, za które klient nie będzie chciał zapłacić. Lean Management wyróżnia je określając mianem strat, marnotrawstwa (z języka japońskiego: MUDA). W procesach produkcyjnych wymienia 7 rodzajów takich strat:

 1. Czekanie
 2. Nadprodukcja
 3. Braki, poprawki
 4. Zbędny ruch
 5. Zbędne procesy
 6. Magazynowanie
 7. Zbędny transport

To są czynności, które dla klienta są czynnościami zbędnymi i nie zwiększają wartości wytwarzanego produktu. Straty te można znaleźć w każdym procesie. Oczywiście nie zawsze będą występowały wszystkie i w jednakowej ilości. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami: specyfiką procesu, czy były prowadzone działania zmierzające do identyfikacji i eliminacji MUDA itp.

Straty wyróżniane przez Lean Management szerzej opiszę w innym wpisie.