Zasady Lean Management – ciągłe doskonalenie

Piątą zasadą Lean Management jest ciągłe doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie. Doskonalenie, które nie ma końca. Lean Management zakłada, że każdy proces, każdą operację można wykonać lepiej i należy dążyć do tego aby polepszyć. Polepszyć poprzez: skrócenie czasu wykonywania, zastosowanie lepszej (czasami prostszej) metody wytwarzania danego produktu itp.

Doskonalenie zawsze najbardziej widoczne jest na początku wdrażania. Często są to duże zmiany, które czasami wymagają nowych przyzwyczajeń, metod pracy itp. Dalsze kroki to najczęściej poprawianie wypracowanego rozwiązania, co może budzić mylne wrażenie, że nic się nie zmienia i nic się nie dzieje. Warto jednak zauważyć, że nawet najmniejsze usprawnienia mają wpływ na całokształt. Zaoszczędzenie pozornie małej ilości czasu (np. 2 sekund) może przy rozpatrywaniu powtarzalności operacji w dłuższym okresie czasu (np. tygodnia, miesiąca) przynieść bardzo widoczne oszczędności.

Piąta zasada pokazuje, że  należy dążyć wyrobienia w pracownikach chęci ciągłej obserwacji procesów pod kątem eliminacji strat. Nie można pozwolić sobie na stwierdzenie, że skoro w danej grupie przez kilka dni został ustalony dany standard pracy to z pewnością jest on najlepszy z możliwych i nie zostaje nam nic innego jak pracować bezmyślnie według tego rozwiązania. Zawsze można poprawić to rozwiązanie. Czasami nowy pomysł przyjdzie po jednym dniu pracy a czasami dopiero po paru miesiącach.

Zasady Lean Management – wyciąganie produktów przez klienta

Czwartą zasadą Lean Management jest wyciąganie produktów przez klienta. Wyciągnie oznacza wytwarzanie produktów tylko wtedy gdy zostaną zamówione i tylko w zamówionej ilości, czyli oznacza produkcję w systemie pull.

Jest to metoda zarządzania informacjami i materiałami, która zakłada uzupełnianie tylko spożytkowanych zasobów. Oznacza to dostarczanie potrzebnych materiałów jedynie w odpowiedniej ilości i w odpowiednim czasie. Żaden z materiałów nie jest produkowany lub dostarczany dopóki następny proces (lub klient) tego nie potrzebuje. System ten umożliwia działanie pomaga w eliminacji strat, dzięki czemu jest bardziej elastyczny.

Lean Management czyli zwiększenie wydajności.

Wdrożenie zasad Lean Management prowadzi do zwiększenia wydajności stanowisk. Wydajność ta zostanie podniesiona poprzez lepszą organizację stanowisk pracy i lepsze zarządzanie posiadanymi zasobami. Wzrost wydajności następuje poprzez usprawnienie działań, a nie poprzez zakupy inwestycyjne (np. zakup nowego urządzenia). Kluczem do sukcesu jest eliminacja czynności, które w oczach klienta nie są potrzebne. Usunięcie takich czynności z procesu powoduje zwiększenie ilości czasu na wykonywanie czynności istotnych dla klienta. Czynności te mogą być różne w zależności od stanowiska. W przypadku stanowisk montażowych taką czynnością może być chodzenie i szukanie elementów, lub czekanie na elementy. W przypadku maszyn taką czynnością na pewno jest naprawa usterek. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku można usprawnić pracę, aby takich sytuacji było możliwie najmniej.

Skąd pochodzi nazwa Lean Management?

 Management to technika zarządzania przedsiębiorstwem. Po raz pierwszy nazwy tej użyli autorzy książki „Maszyna, która zmieniła świat” – James P. Womack, Daniel T. Jones i Daniel Roos. Wydana w 1991 roku książka opisywała i porównywała pod kątem  poniesionych nakładów oraz osiągniętych wyników  działalność przedsiębiorstw amerykańskich, japońskich i europejskich. Według badań autorów najbardziej efektywnym systemem produkcji może poszczycić się japońska firma Toyota. Jej system produkcyjny nazwali Lean Manufacturing (tłumacząc dosłownie: szczupłe wytwarzanie). Dlatego też jest to powód łączenia nazwy tego przedsiębiorstwa motoryzacyjnego z Lean Management.

Wspomniana przez autorów „szczupłość” ściśle wiąże się z zasadami, jakimi kieruje się System Produkcyjny Toyoty. Zasady te opiszę w jednym z najbliższych wpisów.  Szczupłość najczęściej jest definiowana poprzez eliminację czynności, za które klient nie chce płacić. Eliminację tą wspomagają narzędzia, które oferuje Lean Management.