Zależności między Czasem Cyklu, Czasem Przejścia i Czasem Dodawania Wartości

Oprócz Czasu Taktu Lean Management wyróżnia jeszcze trzy inne pojęcia, które często są mylone ze sobą. Są nimi:

  • Czas Cyklu (Cycle Time) – określa czas, co jaki wyrób opuszcza proces. Jest to czas, jaki operator potrzebuje do wykonania wszystkich operacji przed ich powtórzeniem (np.  co ile czasu gotowy wyrób opuszcza stanowisko montażowe).
  • Czas Przejścia – określa czas, w jakim materiał pokonuje drogę przez cały strumień wartości (od magazynu materiałów do magazynu wyrobów gotowych). Można zmierzyć do np. oznaczając daną część i zmierzenie czasu jaki upłynął do momentu kiedy oznaczona część dostanie po przetworzeniu dostarczona jako wyrób gotowy lub zostanie wykonany wyrób gotowy zawierający oznaczoną część).
  • Czas dodawania wartości – określa czas, w jakim wykonywane są operacje istotne do powstania danego wyrobu, czyli takie, za które klient chce płacić.

 

Zależność pomiędzy ww. czasami przedstawia poniższy schemat:

 

Czas dodawania wartości < czasu cyklu < czasu przejścia