Zasady Lean Management – stworzenie ciągłego przepływu

Trzecią zasadą Lean Management jest stworzenie ciągłego przepływu procesów. Oznacza to produkcję bez przerw. Półprodukty przekazywane są po jednej sztuce bezpośrednio z jednego stanowiska na drugie.  Ich przepływ powinien być stały bez zbędnych przestojów. Aby osiągnąć taki stan należy doskonalić procesy produkcyjne. Celem jest zapewnienie takiego przepływu materiałów przez proces, aby zajął minimum czasu zapewniając przy tym maksimum efektywności i produktywności.

Warto postarać się wdrożyć takie rozwiązania ponieważ można zauważyć dużo korzyści pracując w taki sposób:

  1. Skrócenie czasu przejścia (czasu wytwarzania produktu, usługi)
  2. Zmniejszenie stanów zapasów
  3. Poprawienie jakości
  4. Eliminacja czynności, które nie są wartościowe dla klienta i są zbędne w procesie.

Podstawowe zasady Lean Management.

Aby działać według Lean Management należy przestrzegać poniższych pięciu zasad:

1. Określenie co jest wartością z punktu widzenia klienta

2. Mapowanie procesów od zaopatrzenia w surowce do klienta końcowego

3. Stworzenie ciągłego przepływu procesów bez przerw

4. Wytwarzanie produktów tylko wtedy gdy zostaną zamówione i tylko w zamówionej ilości

5. Ciągłe doskonalenie procesów