Jak wykryć marnotrawstwo?

Lean Management wyróżnia siedem typów marnotrawstwa: zbędny ruch, nadprodukcja, magazynowanie, zbędny transport, braki / poprawki, zbędne przetwarzanie oraz czekanie. Istotne jest by marnotrawstwo te, czyli czynności niedodające wartości eliminować lub przynajmniej minimalizować. Rodzi Czytaj dalej

Wspólne cele

Jednym z najtrudniejszych etapów w działaniu wg filozofii Lean Management jest wdrażanie nowych rozwiązań, a następnie utrzymywanie ich.  Jednym z powodów nieudanych wdrożeń (lub braku utrzymania działających narzędzi Lean Management) jest brak wspólnych Czytaj dalej

Życzenia noworoczne

Z okazji dziś rozpoczętego 2013 roku życzę czytelnikom bloga wszystkiego najlepszego. Życzenia moje będą składały się z tradycyjnego składnika czyli: zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń.

Patrząc pod kątem Lean Management życzę czytelnikom wytrwałości, Czytaj dalej

Lean Management a zysk

Częstym powodem zainteresowania się filozofią Lean Management jest chęć poprawy wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa. Jednym z głównych wskaźników ekonomicznych firmy jest zysk. Wobec tego warto zastanowić się jaki jest związek pomiędzy Lean Management a Czytaj dalej

Wskaźniki

W celu śledzenia postępów w eliminacji MUDA lub zobrazowania korzyści płynących z wdrożenia poszczególnych narzędzi ważne jest wprowadzenie wskaźników (KPI – Key Performance Indicators). To za ich pomocą ustala się cele, sprawdza stopień ich realizacji oraz aktywnie wprowadza Czytaj dalej