Lean Management – recepta na kryzys?

Doskonalenie procesów, które zakłada Lean Management i korzyści płynące z wdrożenia tej techniki mają wpływ na wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Wdrożenie pozwala ograniczyć ponoszone koszty, pozwala na zmniejszenie kapitału zaangażowanego w produkcję w toku, zmniejsza stany magazynowe a tym samym wartość pieniędzy zamrożonych w materiały. Zwiększenie wykorzystania maszyn pozwala na poprawę wydajności, co może przełożyć się na wzrost zysków.

Wszystkie te pozytywne aspekty wdrożenia tej techniki zarządzania są pożądane wśród kadr zarządzających przedsiębiorstwami. Każdemu właścicielowi lub zarządzającemu zależy na zwiększeniu efektywności swojej firmy. Szczególnie większa uwaga na koszty zwracana jest w czasie, gdy firmą trzeba zarządzać w czasach kryzysu. Można zauważyć wtedy większe zainteresowanie tą techniką.

Jednakże ciągłe doskonalenie jest ważne nie tylko w czasach, gdy więcej pojawia się trudności w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Działanie wg techniki Lean Management może również z powodzeniem przygotowywać firmę do działania w czasie osłabionej koniunktury.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *