Lean Management czyli poprawa jakości.

Jednym z czynników, na które wpływa Lean Management jest wzrost jakości produktów. Działania prowadzone w ramach tej techniki wpływają na jakość. Przykładem jest transport: gdy ograniczymy potrzebę częstego transportowania materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych to unikniemy okazji do uszkodzenia tych elementów w czasie jego trwania. Każdemu pracownikowi powinno zależeć na zapewnieniu wymaganej jakości podczas każdej wykonywanej czynności. Niedopuszczalne jest przesyłanie w procesie złych, uszkodzonych elementów. Każda następna operacja wykonana do momentu wykrycia wady jest stratą. Pracownicy nie powinni ukrywać problemów jakościowych, gdyż im dalej w procesie błąd zostanie znaleziony tym naprawienie wady będzie droższe. Ważne jest ustalenie przyczyn występowania błędów jakościowych, gdyż dopiero skuteczna eliminacja przyczyn doprowadzi do braku występowania danego błędu  w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *