Kaizen

Kaizen jest to filozofia postępowania wywodząca się z kultury japońskiej. Słowo Kaizen w języku japońskim oznacza poprawę, polepszenie. Wg tej filozofii nigdy nie można uznać, że obecny stan jest najlepszy z możliwych. Zawsze jest coś do poprawy, optymalizacji, ulepszenia. Przedsiębiorstwo musi stale spełniać oczekiwania klientów, które są zmienne. Kaizen pozwala się dostosować się do tych zmian.

 

Kaizen dąży do osiągnięcia następujących celów:

  • Redukcja kosztów
  • Ustandaryzowanie pracy
  • Dostosowywania technicznego elementów systemu – zwiększenie wykorzystywania maszyn
  • Skrócenie czasów wykonywania czynności przy zachowaniu jakości, a nawet jej poprawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *